Проект за материали за златна пагода – Камбоджа

● Pol/Pod: Фошан, Китай/Пном Пен, Камбоджа

Име на стоката: Стомана, алуминий, строителни материали, боя и др

● С стартирането на проекта Golden Pagoda 42 в Пном Пен, Камбоджа, нашата компания официално стана единственият доставчик на логистични услуги за главния изпълнител на този проект. От 28 януари 2018 г. нашата компания изпълни задачите, поставени от клиентите за много пъти. Транспортираните от този клиент продукти са предимно строителни материали с различни имена.Ние предлагаме транспортна услуга на едно гише, методите за транспортиране и митническо оформяне се определят според различните продукти.

● Работа: море/земя, FCL/BBK

Golden Pagoda Materials Project--Cambodia